FLOAB Flödesprodukter AB

Vårt produktsortiment är inriktat på komponenter, givare, vakter och instrument för säker kontroll/mätning av vätskor och gaser där höga krav på säkerhet och funktion ställs.

Flash banner

Produkter

Flödesmätare - luft/gaser

Bild Produkt
Gasmassflödesmätare SAGE - För industriella applikationer
SAGE tillverkar flera serier av massflödesmätare för tuffa industriella applikationer. De olika serierna möjliggör ett brett urval av mätare för varje installation. I Inline utförande ingår flödesriktare för att drastiskt minska behovet av raksträcka före och efter mätaren.
Gasmassflödesmätare Softflow - För speciella applikationer
SF-586A är en tremisk massflödesmätare för luft och gaser. Givare är utvecklad för placering i de tuffaste miljöer med höga tryck och temperaturer. SF-586a finns med ett brett antal utsignaler för de flesta installationer.
Luftflödesmätare VPInstruments - För trycklufts applikationer
VPInstruments är en serie termiska massflödesmätare som är utvecklade för att mäta flöden i tryckluftssystem. Mätarna finns som insticks typ och Inline mätare. VPinstruments har förutom flödesmätarna även ett brett utbud av tillbehör för tryckluftsmätning.