FLOAB Flödesprodukter AB

Vårt produktsortiment är inriktat på komponenter, givare, vakter och instrument för säker kontroll/mätning av vätskor och gaser där höga krav på säkerhet och funktion ställs.

Flash banner

Produkter

Flödesmätare - Vätskor

Floab har som ambition att ha ett brett utbud av flödesmätare för vätskor. Från enkla priseffektiva till avancerade mätare med hög noggrannhet och driftsäkerhet. I utbudet ingår både utanpåliggande mätare samt vätskeberörda mätare.

Bild Produkt
Magnetiskt induktiva flödesmätare
Magnetiskt induktiva flödesmätare är idag den bästa lösningen för flödesmätning av vätskor med en elektrisk konduktivitet större än 5 µS/cm, mätprincipen skapar inga tryckfall och givare finns i många material. Finns även som insticksversioner.
Microflödesmätare
Flödesmätare för vätskor med låg viskositet och extremt låga flöden från 0,005 till 0.25 l/min. Perfekt för påfyllningssystem och doseringssystem i små volymer
Kugghjulsflödesmätare
Flödesmätare för PU komponenter och alla sorters färg och lacker. PD-mätare för hydrauliska oljor. Mätmängder från 0,005 l/min och upp till 50 l/min.
Skruvflödesmätare
Flödesmätare för högviskosa vätskor, t.ex polyuretan, polymer, tunga eldningsoljor och andra högviskösa medier.Mätområden från 0,01 till 400 l/min (0,6-24.000 l/tim) med 4 givarstorlekar.
Turbinflödesmätare
Flödesmätare för vätskor med låg viskositet, t.ex vatten, vattenlösningar, lösningsmedel, eldningsolja, bränslen, kemikalier och flytande gaser. Mätområden från 0,03 till 25.000 l/min (1,8-1500.000 l/tim) via 22 st givarstorlekar.
Coriolis TRICOR massflödesmätare
Mäter volym, massa, densitet och temperatur. Coriolis mätprincip ger mycket hög mätnoggrannhet. 8 stycken storlekar täcker in mätområden från 3 upp till 230 000 kg/h.
Paddelhjulsmätare
DF 100 seriens flödesgivare är en paddelhjulsmätare där ett skovelhjul med magneter roterar förbi en sensor som alstrar en fyrkantsvåg. DF 100 serien skapar väldigt snabbt och enkelt ett fungerande system för flödesövervakning och dosering med god noggrannhet. DF 100 serien går även att få med analog utsignal, 4-20 mA.
Doser panel
Denna doserpanel är ett komplett system för enklare doseringar.systemet bygger på en DF100 flödesgivare som skickar pulser till en INTRA500 doseringsstyrning som i sin tur styr en ventil. Detta är monterat på en panel där all kabeldragning är klar. Anslut slangar och plugga in sladden i väggen så är system klart att användas.
Svävkroppsmätare
Svävkroppsmätarna är en enklare typ av mätare som består av en kropp som lyfts upp av flödet i ett koniskt rör. Denna typ av mätare mäter vätskor och gaser. Vissa modeller kan förses med larm eller en ventil för justering av flödet.
Utanpåliggande flödesmätare
CAM-3000 serien är en flödesmätare av ultrajludstyp, "Time of Flight" för utvändigt montage på rör. Mätprincipen är för mätning på rena vätskor utan partiklar. Passar för de flesta metall och plaströr. Modeller för både fasta och portabla applikationer.
Energimätare ML 311
ML 311 är en energimätare som beräknar energiförbrukningen för värme och kyla från en befintlig flödesmätare samt 2 stycken temperaturgivare och presenterar förbrukningen enligt EN1439 standarden. ML311 är framtagen för befintliga anläggningar där man vill komplettera med energimätning.