FLOAB Flödesprodukter AB

Vårt produktsortiment är inriktat på komponenter, givare, vakter och instrument för säker kontroll/mätning av vätskor och gaser där höga krav på säkerhet och funktion ställs.

Flash banner

Produkter

Flödesvakter

Bild Produkt
Mikrovåg: SFI flödesvakt - fasta material
Mikrovågsvakterna finns i två utföranden, SFI i kompaktutförande med analog utgång 4 till 20 mA och SFD-2 med separerad elektronikdel och två reläutgångar.
Paddelflödesvakter
En paddelflödesvakt består av en fjäderbelastad paddel som är placerad i ett flöde. Paddeln rör sig proportionellt mot flödet. Denna typ av flödesvakt är relativt okänslig får partiklar och har även ett lågt tryckfall. Paddelflödesvakterna fungerar även på gaser och har då ett förhållande på 1:15 d.v.s. 1 l/m vatten motsvarar 15 l/m luft.
Kolvflödesvakter
Denna typ av flödesvakt består av en fjäderbelastad kolv som påverkas av flödeshastigheten. Vakterna är designade för funktion i vatten och olja. Vissa typer är utvecklade för en minimal påverkan av varierande viskositeter. Tack vare sin robusta konstruktion tål vissa modeller upp till 800 bar. Finns även för gaser. Som tillval till vissa modeller finns möjlighet att läsa av flödet på ett visarinstrument, och/eller analog utsignal/larm.