FLOAB Flödesprodukter AB

Vårt produktsortiment är inriktat på komponenter, givare, vakter och instrument för säker kontroll/mätning av vätskor och gaser där höga krav på säkerhet och funktion ställs.

Flash banner

Produkter

Temperaturvakter

Bild Produkt
ONE serien - Temperatur
ONE serien är en elektronisk temperaturvakt med ett stort antal olika versioner för att kunna möta de flesta krav vad gäller funktion och utgångar. Dubbla reläutgångar samt även analog signal ut, 4-20 mA.
100 serien
100 serien är kostnadseffektiva temperaturvakter för processindustrin och för OEM applikatoner. Ett brett utbud av mikrobrytare och anslutningar gör tillsammans med den epoxy lackerad kapslingen 100 serien lämplig för placering i tuffa miljöer både inomhus och utomhus. 100 serien finns i två varianter, antingen för direkt montage eller med bulb och kapillärrör för separat montage.
400 serien
400 serien är konstruerad för applikationer där fllera kontaktutgångar behövs. Möjligheter att ställa kontakter individuellt med inbyggd skala.
120 serien
120 serien är konstruerad för tuffa miljöer där explosiva eller kemisiska gaser kan förekomma liksom andra miljöer som ställer högsta krav på säker och tillförlitlig funktion.
117 serien
För explosiva och/eller korrosiva miljöer är 117 serien ett ekonomiskt alternativ. Kompakta, epoxy lackerade kapslingar gör dessa vakter lämpliga att använda i mycket korrosiva miljöer. Typiska applikationer för 117 serien är vatten och reningsverk, pappers och massa industrier, livsmedel och bryggeri anläggningar, stål och aluminium verk, Petrokemiska och farmaceptiska anläggningar.
12 serien
12 serien är utvecklad för de absolut tuffaste applikationerna. Exempel på detta är offshore och petrokemisk industrier samt applikationer där vibrationer, miljö och/eller explositionsrisker ställer speciella krav.
54 serien
54 serien är en kostnadseffektiv serie temperaturvakter för OEM applikationer. 54 serien går att få med eller utan kapsling samt skala för enkel inställning av larmgräns.
800 serien
800 seriens temperaturvakter har förutom upp til två av varandra oberoende larmgränser även indikerande skala för lokal avläsning av temperaturen.