FLOAB Flödesprodukter AB

Vårt produktsortiment är inriktat på komponenter, givare, vakter och instrument för säker kontroll/mätning av vätskor och gaser där höga krav på säkerhet och funktion ställs.

Flash banner

Produkter

Tryckvakter

Bild Produkt
100 serien
100 serien är kostnadseffektiva tryckvakter för processindustrin och OEM applikatoner. Ett brett utbud av mikrobrytare och anslutningar gör, tillsammans med en epoxy lackerad kapsling, 100 serien lämplig för placering i tuffa miljöer både inomhus och utomhus. Den finns även med diskbara membran med Tri-Clamp anslutning enligt DIN standard.
400 serien
400 serien är konstruerad för applikationer där flera larmpunkter behövs. Varje larmpunkt, upp till 3 st, kan ställas individuellt. Alternativt med skala för inställningen.
120 serien
120 serien är konstruerad för tuffa miljöer där explosiva eller kemiska gaser kan förekomma såväl som andra miljöer där högsta krav på en säker funktion krävs.
117 Serien
För explosiva och korrosiva miljöer är 117 serien ett ekonomiskt alternativ. Dess kompakta, epoxy lackerade kapslingar gör dom lämpliga att använda i mycket korrosiva miljöer. Typiska applikationer för 117 serien är vatten och reningsverk, pappers och massa industrier, livsmedel och bryggeri anläggningar, stål och aluminium verk, Petrokemiska och farmaceptiska anläggningar.
12 serien
12 serien är utvecklad för de absolut tuffaste applikationerna. Exempelvis offshore och petrokemisk industri samt applikationer där vibrationer, miljö, explositionsrisker ställer speciella krav.
10 serien
Spectra 10 serien är en "kompakt" tryckvakt lämplig både för direkt anslutning i en process eller som OEM produkt där en kompakt givare krävs. 10 serien går att få i ett flertal utföranden samt elektriska anslutningar för att passa i de allra flesta applikationer.
24 serien
24 serien är en kostnadseffektiv serie tryckvakter som erbjuder kompakt utförande och god kapsling. 24 serien mäter över, under och differenstryck.
54 serien
54 serien är en kostnadseffektiv serie tryckvakter för OEM applikationer. 54 serien kan levereras med eller utan kapsling och/eller med skala för enkel inställning av larmgräns.
J6 Serien
J6 serien är en traditionell tryckvakt som från början är framtagen för instrument luft i olika applikationer inom process industrin. J6 serien är idealisk
J21K serien
J21K är en serie differenstryckmätare med en liknande design som J6 serien. Lämpliga applikationer är t ex filtervakter, tryckvakt för flödesmätare och liknande applikationer.
J40 serien
J40 serien är framtagen som en ren OEM produkt med ett kompakt utförande för montage i annan apparatur. Levereras utan kapsling.
Tryckgivare / differenstryckgivare LPS
LPS är en tryckmätare / differenstryckmätare för låga tryck. 2 st inbyggda larmgränser med ställbar tidsfördröjning och LED indikering. Kontakterna är galvaniskt isolerade. Utsignal 4-20 mA eller 0-10 V som tillval.