FLOAB Flödesprodukter AB

Vårt produktsortiment är inriktat på komponenter, givare, vakter och instrument för säker kontroll/mätning av vätskor och gaser där höga krav på säkerhet och funktion ställs.

Flash banner

Produkter

Gasmassflödesmätare SAGE - För industriella applikationer

Beskrivning

SAGE tillverkar flera serier av massflödesmätare för tuffa industriella applikationer. De olika serierna möjliggör ett brett urval av mätare för varje installation. I Inline utförande ingår flödesriktare för att drastiskt minska behovet av raksträcka före och efter mätaren.

 

Egenskaper :

 • Massflödesmätare
 • Mäter låga flöden, från 0,025 m/s
 • Hög noggrannhet, ±0,5% f.s. eller ±1% avläst värde
 • Alltid kalibrerade i den gas den skall mäta
 • Mediaberörda delar i syrafast 316 stål
 • Möjlighet att kontrollera funktion och kalibrering i drift

Användningsområden :

 • Luftning på reningsverk
 • Biogas
 • Rökgas
 • Rötgas
 • Ventilation
 • Naturgas

100 serien:

 • Utan display
 • Utsignal: 4-20 mA, pulser
 • Matning: 24 VDC
 • Insticks eller inline montage

200 serien:

 • Med / utan display
 • Plastkapsling
 • Utsignal: 4-20 mA, pulser
 • Matning: 24 VDC, 230 VAC
 • Insticks eller inline montage
 • Möjlighet till separerad elektronik

PRIME serien:

 • Med display
 • Metallkapsling
 • Utsignal: 4-20 mA, pulser
 • Kommunikation: ModBus, Hart
 • Matning: 12 VDC, 24 VDC, 230 VAC även solcellsdrift
 • Insticks eller inline montage
 • Möjlighet till separerad elektronik

RIO serien:

 • Med display
 • Metallkapsling
 • Utsignal: 4-20 mA, pulser
 • Kommunikation: ModBus, Hart
 • Matning: 24 VDC, 230 VAC
 • Insticks eller inline montage
 • Möjlighet till separerad elektronik
 • ATEX godkänd

 


PRIME - Separerad

PRIME - Instick

RIO - Instick

RIO - Inline

RIO - Inline