2022-01-31 Ny produktlinje från Coriolis

Coriolis TRICOR massflödes-mätare
Mäter volym, massa, densitet och temperatur. Coriolis mätprincip ger mycket hög mätnoggrannhet. 8 stycken storlekar täcker in mätområden från 3 upp till 230 000 kg/h.