Gasmassflödesmätare SAGE

SAGE tillverkar flera serier av massflödesmätare för tuffa industriella applikationer. De olika serierna möjliggör ett brett urval av mätare för varje installation. I Inline utförande ingår flödesriktare för att drastiskt minska behovet av raksträcka före och efter mätaren.

Egenskaper:

 • Massflödesmätare
 • Mäter låga flöden, från 0,025 m/s
 • Hög noggrannhet, ±0,5% f.s. eller ±1% avläst värde
 • Alltid kalibrerade i den gas den skall mäta
 • Mediaberörda delar i syrafast 316 stål
 • Möjlighet att kontrollera funktion och kalibrering i drift

Användningsområden:

 • Luftning på reningsverk
 • Biogas
 • Rökgas
 • Rötgas
 • Ventilation
 • Naturgas

100 serien:

 • Utan display
 • Utsignal: 4-20 mA, pulser
 • Matning: 24 VDC
 • Insticks eller inline montage

200 serien:

 • Med / utan display
 • Plastkapsling
 • Utsignal: 4-20 mA, pulser
 • Matning: 24 VDC, 230 VAC
 • Insticks eller inline montage
 • Möjlighet till separerad elektronik

PRIME serien:

 • Med display
 • Metallkapsling
 • Utsignal: 4-20 mA, pulser
 • Kommunikation: ModBus, Hart
 • Matning: 12 VDC, 24 VDC, 230 VAC även solcellsdrift
 • Insticks eller inline montage
 • Möjlighet till separerad elektronik

RIO serien:

 • Med display
 • Metallkapsling
 • Utsignal: 4-20 mA, pulser
 • Kommunikation: ModBus, Hart
 • Matning: 24 VDC, 230 VAC
 • Insticks eller inline montage
 • Möjlighet till separerad elektronik
 • ATEX godkänd

SAGE PRIME Datablad Eng

SAGE RIO Datablad Eng

Kategorier: ,