2022-01-31 Ny produktlinje från Coriolis

Coriolis TRICOR massflödes-mätare
Mäter volym, massa, densitet och temperatur. Coriolis mätprincip ger mycket hög mätnoggrannhet. 8 stycken storlekar täcker in mätområden från 3 upp till 230 000 kg/h.

2022-01-28 Ny Säkerhets transmitter

Säkerhets trycktransmitter ONE ST

ONE ST är en trycktransmitter med fokus på säkerhet. Med en 2-trådsmatad 4-20 mA utsignal och en reläutgång med en reaktionstid på under 100 millisekunder är den utformad för applikationer som har högsta säkerhetskrav.

Pdf
Datablad